Ontstaansgeschiedenis

In mei 1983 roept schepen André Clierieck († 14/07/1986) enkele mensen samen om een Heemkundige werkgroep en een eigen museum in Destelbergen op te richten. De eerste voorzitter was Lucien Franck. Eind augustus '83 was er reeds een eerste tentoonstelling in het gemeentehuis van Destelbergen (nu refter van de Gemeentelijke Bassisschool). Op 9 januari 1984 verscheen het eerste nummer van 'Grasduintje'. In het tijdschrift Heemkundig Nieuws (H.N. jg.13, nr. 3^4, 1985) van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg staat er: 28 augustus 1985 opening van het museum (3 dagen na de onthulling van Het Reinaertmonument in het park. Sedertdien is er zowat elk jaar met de kermis van Destelbergen een tentoonstelling. Luc Lekens werd in 1986 de tweede voorzitter en in 2007 opgevolgd door Patrick Wiliame. Tot in 2010 heeft de Heemkundige Werkgroep bestaan, doch na het verschijnen van het nummer 3 werd zowel het tijdschrift als de Heemkundige Werkgroep opgedoekt. Tot 2013 was er een feitelijke vereniging 'De vrienden van het museum' die probeerden het museum open te houden.
De vzw GeMuDes is opgericht op 30 maart 2013 (neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel op 5 april 2013)

De raad van bestuur heeft volgende mensen in functie benoemd:

  • Voorzitter: Patrick Williame
  • Ondervoorzitter: Louis Gevaert
  • Secretaris: Lucien Van Laere
  • Penningmeester: Roger De Sutter