Fondsenwerving

GeMuDes werkt volledig met vrijwilligers en aanvaard met dank de praktische steun van onze gemeente. In 2014 kregen we extra ruimte, werd de electirciteitsinstallatie uitgebreid en heeft het gemeentepersoneel alle lokalen geschilderd.
Financieel is er nu jaarlijks € 1000,00 voorzien op de begroting en krijgen we ongeveer € 175,00 subsidie van de Cultuurraad, zodat we 'zoals steeds' hopen op giften van bedrijven en privé-personen. Dit kan zowel financiëel zijn als materieel !
Giften kunnen gestort worden op de rekening IBAN BE14 9730 8903 1583 BIC: ARSPBE22 op naam van Gemeentelijk museum, zet in de mededeling anonieme gift als u uw naam nooit wilt zien verschijnen in een bedankingslijst.

Wij danken u voor elke gift!

Belangrijk: Alle materiële schenkingen worden eigendom van de gemeente Destelbergen, maar worden beheerd door de vzw GeMuDes. .... voor niet relevante zaken hebben we goeie contacten met andere heemkundige kringen, archieven en .... met andere vakgebieden of andere streken. Dus neem gerust contact met ons op en wij zorgen dat uw erf-stuk niet verloren gaat.